معرفی مدیران

 • سعید شکیب مهر

  نام و نام خانوادگی: سعید شکیب مهر

  سمت: مدیر عامل

  شماره تماس:

  پست الکترونیکی: ...

 • شهربانو رهبری

  نام و نام خانوادگی: شهربانو رهبری

  سمت: مدیر فروش

  شماره تماس:

  پست الکترونیکی: info@fardecor.com

 • حسین رحمتی

  نام و نام خانوادگی: حسین رحمتی

  سمت: مدیر تولید

  شماره تماس:

  پست الکترونیکی: info@fardecor.comتالار گقتگو